Major Breakthrough As Ex Cop Thomas Lane Denies Checking George Floyd's 'Fake' Note - Small Joys